CHÚNG TÔI LÀ AI?

CÙNG GẶP GỠ ĐỘI CHÚNG TÔI

THÔNG TIN

CẦU THỦ CEOSG FC

pham xuan quyen CEOSG FC

TIỀN VỆ
Phạm Xuân Quyền

Ngày Tháng Năm Sinh
01/01/1986

Số Áo: 21
Doanh Nghiệp: ISA

Dương Trung Phap 01

TRUNG VỆ
Dương Trung Pháp

Ngày Tháng Năm Sinh
02/10/1982

Số Áo: 82
Doanh Nghiệp: CT TNHH TM DƯƠNG TRIỀU

160304969_3955355594523153_3655481562776704589_n

TIỀN VỆ
Lê Hoài Dư

Ngày Tháng Năm Sinh
12/01/1991

Số Áo: 20
Doanh Nghiệp: BÁO TUỔI TRẺ

TIỀN VỆ
Trần Thanh Hiếu

Ngày Tháng Năm Sinh
09/06/1997

Số Áo: 76
Doanh Nghiệp: CT TNHH MTV TRUYỀN THÔNG 76

Lâm Sư Hào

TRUNG VỆ
Lâm Sư Hào

Ngày Tháng Năm Sinh
12/04/1997

Số Áo: 12
Doanh Nghiệp: CT CUBE SYSTEM VIETNAM

Võ Viết Hoàng Anh

TRUNG VỆ
Võ Viết Hoàng Anh

Ngày Tháng Năm Sinh
11/07/1988

Số Áo: 5
Doanh Nghiệp: CEO NÓN TRÙM

TIỀN VỆ
Phạm Đình Thoại

Ngày Tháng Năm Sinh
10/05/1987

Số Áo: 8
Doanh Nghiệp: GĐKD CT TAMI NATURAL HOME

Huỳnh Tấn lộc

TIỀN VỆ
Huỳnh Tấn Lộc

Ngày Tháng Năm Sinh
01/02/1990

Số Áo: 55
Doanh Nghiệp: GĐ CTCP NATURAL GARDEN

Nguyễn Thành Long

HẬU VỆ
Nguyễn Thành Long

Ngày Tháng Năm Sinh
01/07/1996

Số Áo: 25
Doanh Nghiệp: GĐKD BĐS HƯNG VƯỢNG HOLDINGS

THỦ MÔN
Võ Khắc Diệp

Ngày Tháng Năm Sinh
10/08/1990

Số Áo: 92
Doanh Nghiệp: CT BĐS PHÁT ĐẠT

Nguyễn phi Diệu

HẬU VỆ
Nguyễn Phi Diệu

Ngày Tháng Năm Sinh
09/04/1983

Số Áo: 13
Doanh Nghiệp: EAS - GIẢI PHÁP ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA

Ngô Đình Ninh

HẬU VỆ
Ngô Đình Ninh

Ngày Tháng Năm Sinh
10/05/1994

Số Áo: 3
Doanh Nghiệp: CT ORISKIN

TIỀN VỆ
Trần Văn Hoàn

Ngày Tháng Năm Sinh
08/10/1988

Số Áo: 14
Doanh Nghiệp: VÉ MÁY BAY FLYLINK

Đào Thông Minh

TIỀN ĐẠO
Đào Thông Minh

Ngày Tháng Năm Sinh
31/12/1990

Số Áo: 6
Doanh Nghiệp: GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Nguyễn Cường Thịnh

HẬU VỆ
Nguyễn Cường Thịnh

Ngày Tháng Năm Sinh
14/04/1991

Số Áo: 66
Doanh Nghiệp: NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

THỦ MÔN
Châu Tấn Phát

Ngày Tháng Năm Sinh
12/12/1987

Số Áo: 1
Doanh Nghiệp: CT TNHH CHẾ BIẾN NGỌC PHÁT

Nguyễn Công Minh

TIỀN ĐẠO
Nguyễn Công Minh

Ngày Tháng Năm Sinh
08/06/1997

Số Áo: 17
Doanh Nghiệp: GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Trịnh Duy Kỳ

TIỀN ĐẠO
Trịnh Duy Kỳ

Ngày Tháng Năm Sinh
21/06/1988

Số Áo: 10
Doanh Nghiệp: CÔNG TY ĐẦU TƯ ADO

TIỀN ĐẠO
Phạm Thanh Vi

Ngày Tháng Năm Sinh
23/06/1988

Số Áo: 76
Doanh Nghiệp: CEO XTEK PHAM THANH VI

Vũ Văn Dũng

TIỀN ĐẠO
Vũ Văn Dũng

Ngày Tháng Năm Sinh
17/09/1988

Số Áo: 88
Doanh Nghiệp: CT TNHH SXTM KIẾN VŨ

Vương Chuối

HẬU VỆ
Mai Như Bình Vương

Ngày Tháng Năm Sinh
2/9/1989

Số Áo: 47
Doanh Nghiệp:

TRUNG VỆ
Nguyễn Thanh Luân

Ngày Tháng Năm Sinh
21/06/1997

Số Áo: 97
Doanh Nghiệp:

Ngô Đình Bằng

TIỀN ĐẠO
Ngô Đình Bằng

Ngày Tháng Năm Sinh
15/08/1984

Số Áo: 7
Doanh Nghiệp: GIÁM ĐỐC CTCP ORISKIN

Đỗ Đăng Khoa

TIỀN VỆ
Đỗ Đăng Khoa

Ngày Tháng Năm Sinh
20/3/1986

Số Áo: 15
Doanh Nghiệp:CEO DNTN THẢO MINH

HẬU VỆ
Hà Minh Toản

Ngày Tháng Năm Sinh
05/07/1986

Số Áo: 86
Doanh Nghiệp: CEO CT CPĐT THÔNG THƯƠNG VIỆT

Nguyễn Hoài Nam

HẬU VỆ
Nguyễn Hoài Nam

Ngày Tháng Năm Sinh
12/10/1991

Số Áo: 3
Doanh Nghiệp: SẢN XUẤT TÚI DA, DÂY NỊT, BÓP VÍ

logo-CEO-FC-footer

THỦ MÔN
Phạm Tĩnh

Ngày Tháng Năm Sinh
29/10/1983

Số Áo: 32
Doanh Nghiệp: FOUNDER & CEO CT HANA

pham xuan quyen CEOSG FC

TIỀN VỆ
Phạm Xuân Quyền

Ngày Tháng Năm Sinh
01/01/1986

Số Áo: 21
Doanh Nghiệp: ISA

TRUNG VỆ
Dương Trung Pháp

Ngày Tháng Năm Sinh
02/10/1982

Số Áo: 82
Doanh Nghiệp: CT TNHH TM DƯƠNG TRIỀU

TIỀN VỆ
Lê Hoài Dư

Ngày Tháng Năm Sinh
12/01/1991

Số Áo: 20
Doanh Nghiệp: BÁO TUỔI TRẺ

TIỀN VỆ
Trần Thanh Hiếu

Ngày Tháng Năm Sinh
09/06/1997

Số Áo: 76
Doanh Nghiệp: CT TNHH MTV TRUYỀN THÔNG 76

TRUNG VỆ
Lâm Sư Hào

Ngày Tháng Năm Sinh
12/04/1997

Số Áo: 12
Doanh Nghiệp: CT CUBE SYSTEM VIETNAM

TRUNG VỆ
Võ Viết Hoàng Anh

Ngày Tháng Năm Sinh
11/07/1988

Số Áo: 5
Doanh Nghiệp: CEO NÓN TRÙM

TIỀN VỆ
Phạm Đình Thoại

Ngày Tháng Năm Sinh
10/05/1987

Số Áo: 8
Doanh Nghiệp: GĐKD CT TAMI NATURAL HOME

TIỀN VỆ
Huỳnh Tấn Lộc

Ngày Tháng Năm Sinh
01/02/1990

Số Áo: 55
Doanh Nghiệp: GĐ CTCP NATURAL GARDEN

HẬU VỆ
Nguyễn Thành Long

Ngày Tháng Năm Sinh
01/07/1996

Số Áo: 25
Doanh Nghiệp: GĐKD BĐS HƯNG VƯỢNG HOLDINGS

THỦ MÔN
Võ Khắc Diệp

Ngày Tháng Năm Sinh
10/08/1990

Số Áo: 92
Doanh Nghiệp: CT BĐS PHÁT ĐẠT

HẬU VỆ
Nguyễn Phi Diệu

Ngày Tháng Năm Sinh
09/04/1983

Số Áo: 13
Doanh Nghiệp: EAS – GIẢI PHÁP ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA

HẬU VỆ
Ngô Đình Ninh

Ngày Tháng Năm Sinh
10/05/1994

Số Áo: 3
Doanh Nghiệp: CT ORISKIN

TIỀN VỆ
Trần Văn Hoàn

Ngày Tháng Năm Sinh
08/10/1988

Số Áo: 14
Doanh Nghiệp: VÉ MÁY BAY FLYLINK

TIỀN ĐẠO
Đào Thông Minh

Ngày Tháng Năm Sinh
31/12/1990

Số Áo: 6
Doanh Nghiệp: GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

HẬU VỆ
Nguyễn Cường Thịnh

Ngày Tháng Năm Sinh
14/04/1991

Số Áo: 66
Doanh Nghiệp: NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

THỦ MÔN
Châu Tấn Phát

Ngày Tháng Năm Sinh
12/12/1987

Số Áo: 1
Doanh Nghiệp: CT TNHH CHẾ BIẾN NGỌC PHÁT

TIỀN ĐẠO
Nguyễn Công Minh

Ngày Tháng Năm Sinh
08/06/1997

Số Áo: 17
Doanh Nghiệp: GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

TIỀN ĐẠO
Trịnh Duy Kỳ

Ngày Tháng Năm Sinh
21/06/1988

Số Áo: 10
Doanh Nghiệp: CÔNG TY ĐẦU TƯ ADO

TIỀN ĐẠO
Phạm Thanh Vi

Ngày Tháng Năm Sinh
23/06/1988

Số Áo: 76
Doanh Nghiệp: CEO XTEK PHAM THANH VI

TIỀN ĐẠO
Vũ Văn Dũng

Ngày Tháng Năm Sinh
17/09/1988

Số Áo: 88
Doanh Nghiệp: CT TNHH SXTM KIẾN VŨ

HẬU VỆ
Mai Như Bình Vương

Ngày Tháng Năm Sinh
2/9/1989

Số Áo: 47
Doanh Nghiệp:

TRUNG VỆ
Nguyễn Thanh Luân

Ngày Tháng Năm Sinh
21/06/1997

Số Áo: 97
Doanh Nghiệp:

TIỀN ĐẠO
Ngô Đình Bằng

Ngày Tháng Năm Sinh
15/08/1984

Số Áo: 7
Doanh Nghiệp: GIÁM ĐỐC CTCP ORISKIN

TIỀN VỆ
Đỗ Đăng Khoa

Ngày Tháng Năm Sinh
20/3/1986

Số Áo: 15
Doanh Nghiệp:CEO DNTN THẢO MINH

HẬU VỆ
Hà Minh Toản

Ngày Tháng Năm Sinh
05/07/1986

Số Áo: 86
Doanh Nghiệp: CEO CT CPĐT THÔNG THƯƠNG VIỆT

HẬU VỆ
Nguyễn Hoài Nam

Ngày Tháng Năm Sinh
12/10/1991

Số Áo: 3
Doanh Nghiệp: SẢN XUẤT TÚI DA, DÂY NỊT, BÓP VÍ

THỦ MÔN
Phạm Tĩnh

Ngày Tháng Năm Sinh
29/10/1983

Số Áo: 32
Doanh Nghiệp: FOUNDER & CEO CT HANA

NHÀ TÀI TRỢ CỦA CHÚNG TÔI