CHÚNG TÔI LÀ AI?

CÙNG GẶP GỠ ĐỘI CHÚNG TÔI

THÔNG TIN

CẦU THỦ CEOSG FC

pham xuan quyen CEOSG FC

TIỀN VỆ
Phạm Xuân Quyền

Ngày Tháng Năm Sinh
01/01/1986

Số Áo: 21
Doanh Nghiệp: ISA

Dương Trung Phap 01

TRUNG VỆ
Dương Trung Pháp

Ngày Tháng Năm Sinh
02/10/1982

Số Áo: 82
Doanh Nghiệp: CT TNHH TM DƯƠNG TRIỀU

160304969_3955355594523153_3655481562776704589_n

TIỀN VỆ
Lê Hoài Dư

Ngày Tháng Năm Sinh
12/01/1991

Số Áo: 20
Doanh Nghiệp: BÁO TUỔI TRẺ

TIỀN VỆ
Trần Thanh Hiếu

Ngày Tháng Năm Sinh
09/06/1997

Số Áo: 76
Doanh Nghiệp: CT TNHH MTV TRUYỀN THÔNG 76

Lâm Sư Hào

TRUNG VỆ
Lâm Sư Hào

Ngày Tháng Năm Sinh
12/04/1997

Số Áo: 12
Doanh Nghiệp: CT CUBE SYSTEM VIETNAM

Võ Viết Hoàng Anh

TRUNG VỆ
Võ Viết Hoàng Anh

Ngày Tháng Năm Sinh
11/07/1988

Số Áo: 5
Doanh Nghiệp: CEO NÓN TRÙM

TIỀN VỆ
Phạm Đình Thoại

Ngày Tháng Năm Sinh
10/05/1987

Số Áo: 8
Doanh Nghiệp: GĐKD CT TAMI NATURAL HOME

Huỳnh Tấn lộc

TIỀN VỆ
Huỳnh Tấn Lộc

Ngày Tháng Năm Sinh
01/02/1990

Số Áo: 55
Doanh Nghiệp: GĐ CTCP NATURAL GARDEN

Nguyễn Thành Long

HẬU VỆ
Nguyễn Thành Long

Ngày Tháng Năm Sinh
01/07/1996

Số Áo: 25
Doanh Nghiệp: GĐKD BĐS HƯNG VƯỢNG HOLDINGS

THỦ MÔN
Võ Khắc Diệp

Ngày Tháng Năm Sinh
10/08/1990

Số Áo: 92
Doanh Nghiệp: CT BĐS PHÁT ĐẠT

Nguyễn phi Diệu

HẬU VỆ
Nguyễn Phi Diệu

Ngày Tháng Năm Sinh
09/04/1983

Số Áo: 13
Doanh Nghiệp: EAS - GIẢI PHÁP ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA

Ngô Đình Ninh

HẬU VỆ
Ngô Đình Ninh

Ngày Tháng Năm Sinh
10/05/1994

Số Áo: 3
Doanh Nghiệp: CT ORISKIN

TIỀN VỆ
Trần Văn Hoàn

Ngày Tháng Năm Sinh
08/10/1988

Số Áo: 14
Doanh Nghiệp: VÉ MÁY BAY FLYLINK

Đào Thông Minh

TIỀN ĐẠO
Đào Thông Minh

Ngày Tháng Năm Sinh
31/12/1990

Số Áo: 6
Doanh Nghiệp: GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

Nguyễn Cường Thịnh

HẬU VỆ
Nguyễn Cường Thịnh

Ngày Tháng Năm Sinh
14/04/1991

Số Áo: 66
Doanh Nghiệp: NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

THỦ MÔN
Châu Tấn Phát

Ngày Tháng Năm Sinh
12/12/1987

Số Áo: 1
Doanh Nghiệp: CT TNHH CHẾ BIẾN NGỌC PHÁT

Nguyễn Công Minh

TIỀN ĐẠO
Nguyễn Công Minh

Ngày Tháng Năm Sinh
08/06/1997

Số Áo: 17
Doanh Nghiệp: GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Trịnh Duy Kỳ

TIỀN ĐẠO
Trịnh Duy Kỳ

Ngày Tháng Năm Sinh
21/06/1988

Số Áo: 10
Doanh Nghiệp: CÔNG TY ĐẦU TƯ ADO

TIỀN ĐẠO
Phạm Thanh Vi

Ngày Tháng Năm Sinh
23/06/1988

Số Áo: 76
Doanh Nghiệp: CEO XTEK PHAM THANH VI

Vũ Văn Dũng

TIỀN ĐẠO
Vũ Văn Dũng

Ngày Tháng Năm Sinh
17/09/1988

Số Áo: 88
Doanh Nghiệp: CT TNHH SXTM KIẾN VŨ

Vương Chuối

HẬU VỆ
Mai Như Bình Vương

Ngày Tháng Năm Sinh
2/9/1989

Số Áo: 47
Doanh Nghiệp:

TRUNG VỆ
Nguyễn Thanh Luân

Ngày Tháng Năm Sinh
21/06/1997

Số Áo: 97
Doanh Nghiệp:

Ngô Đình Bằng

TIỀN ĐẠO
Ngô Đình Bằng

Ngày Tháng Năm Sinh
15/08/1984

Số Áo: 7
Doanh Nghiệp: GIÁM ĐỐC CTCP ORISKIN

Đỗ Đăng Khoa

TIỀN VỆ
Đỗ Đăng Khoa

Ngày Tháng Năm Sinh
20/3/1986

Số Áo: 15
Doanh Nghiệp:CEO DNTN THẢO MINH

HẬU VỆ
Hà Minh Toản

Ngày Tháng Năm Sinh
05/07/1986

Số Áo: 86
Doanh Nghiệp: CEO CT CPĐT THÔNG THƯƠNG VIỆT

Nguyễn Hoài Nam

HẬU VỆ
Nguyễn Hoài Nam

Ngày Tháng Năm Sinh
12/10/1991

Số Áo: 3
Doanh Nghiệp: SẢN XUẤT TÚI DA, DÂY NỊT, BÓP VÍ

logo-CEO-FC-footer

THỦ MÔN
Phạm Tĩnh

Ngày Tháng Năm Sinh
29/10/1983

Số Áo: 32
Doanh Nghiệp: FOUNDER & CEO CT HANA

pham xuan quyen CEOSG FC

TIỀN VỆ
Phạm Xuân Quyền

Ngày Tháng Năm Sinh
01/01/1986

Số Áo: 21
Doanh Nghiệp: ISA

TRUNG VỆ
Dương Trung Pháp

Ngày Tháng Năm Sinh
02/10/1982

Số Áo: 82
Doanh Nghiệp: CT TNHH TM DƯƠNG TRIỀU

TIỀN VỆ
Lê Hoài Dư

Ngày Tháng Năm Sinh
12/01/1991

Số Áo: 20
Doanh Nghiệp: BÁO TUỔI TRẺ

TIỀN VỆ
Trần Thanh Hiếu

Ngày Tháng Năm Sinh
09/06/1997

Số Áo: 76
Doanh Nghiệp: CT TNHH MTV TRUYỀN THÔNG 76

TRUNG VỆ
Lâm Sư Hào

Ngày Tháng Năm Sinh
12/04/1997

Số Áo: 12
Doanh Nghiệp: CT CUBE SYSTEM VIETNAM

TRUNG VỆ
Võ Viết Hoàng Anh

Ngày Tháng Năm Sinh
11/07/1988

Số Áo: 5
Doanh Nghiệp: CEO NÓN TRÙM

TIỀN VỆ
Phạm Đình Thoại

Ngày Tháng Năm Sinh
10/05/1987

Số Áo: 8
Doanh Nghiệp: GĐKD CT TAMI NATURAL HOME

TIỀN VỆ
Huỳnh Tấn Lộc

Ngày Tháng Năm Sinh
01/02/1990

Số Áo: 55
Doanh Nghiệp: GĐ CTCP NATURAL GARDEN

HẬU VỆ
Nguyễn Thành Long

Ngày Tháng Năm Sinh
01/07/1996

Số Áo: 25
Doanh Nghiệp: GĐKD BĐS HƯNG VƯỢNG HOLDINGS

THỦ MÔN
Võ Khắc Diệp

Ngày Tháng Năm Sinh
10/08/1990

Số Áo: 92
Doanh Nghiệp: CT BĐS PHÁT ĐẠT

HẬU VỆ
Nguyễn Phi Diệu

Ngày Tháng Năm Sinh
09/04/1983

Số Áo: 13
Doanh Nghiệp: EAS – GIẢI PHÁP ĐIỆN TỬ, TỰ ĐỘNG HÓA

HẬU VỆ
Ngô Đình Ninh

Ngày Tháng Năm Sinh
10/05/1994

Số Áo: 3
Doanh Nghiệp: CT ORISKIN

TIỀN VỆ
Trần Văn Hoàn

Ngày Tháng Năm Sinh
08/10/1988

Số Áo: 14
Doanh Nghiệp: VÉ MÁY BAY FLYLINK

TIỀN ĐẠO
Đào Thông Minh

Ngày Tháng Năm Sinh
31/12/1990

Số Áo: 6
Doanh Nghiệp: GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC VĂN HIẾN

HẬU VỆ
Nguyễn Cường Thịnh

Ngày Tháng Năm Sinh
14/04/1991

Số Áo: 66
Doanh Nghiệp: NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

THỦ MÔN
Châu Tấn Phát

Ngày Tháng Năm Sinh
12/12/1987

Số Áo: 1
Doanh Nghiệp: CT TNHH CHẾ BIẾN NGỌC PHÁT

TIỀN ĐẠO
Nguyễn Công Minh

Ngày Tháng Năm Sinh
08/06/1997

Số Áo: 17
Doanh Nghiệp: GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

TIỀN ĐẠO
Trịnh Duy Kỳ

Ngày Tháng Năm Sinh
21/06/1988

Số Áo: 10
Doanh Nghiệp: CÔNG TY ĐẦU TƯ ADO

TIỀN ĐẠO
Phạm Thanh Vi

Ngày Tháng Năm Sinh
23/06/1988

Số Áo: 76
Doanh Nghiệp: CEO XTEK PHAM THANH VI

TIỀN ĐẠO
Vũ Văn Dũng

Ngày Tháng Năm Sinh
17/09/1988

Số Áo: 88
Doanh Nghiệp: CT TNHH SXTM KIẾN VŨ

HẬU VỆ
Mai Như Bình Vương

Ngày Tháng Năm Sinh
2/9/1989

Số Áo: 47
Doanh Nghiệp:

TRUNG VỆ
Nguyễn Thanh Luân

Ngày Tháng Năm Sinh
21/06/1997

Số Áo: 97
Doanh Nghiệp:

TIỀN ĐẠO
Ngô Đình Bằng

Ngày Tháng Năm Sinh
15/08/1984

Số Áo: 7
Doanh Nghiệp: GIÁM ĐỐC CTCP ORISKIN

TIỀN VỆ
Đỗ Đăng Khoa

Ngày Tháng Năm Sinh
20/3/1986

Số Áo: 15
Doanh Nghiệp:CEO DNTN THẢO MINH

HẬU VỆ
Hà Minh Toản

Ngày Tháng Năm Sinh
05/07/1986

Số Áo: 86
Doanh Nghiệp: CEO CT CPĐT THÔNG THƯƠNG VIỆT

HẬU VỆ
Nguyễn Hoài Nam

Ngày Tháng Năm Sinh
12/10/1991

Số Áo: 3
Doanh Nghiệp: SẢN XUẤT TÚI DA, DÂY NỊT, BÓP VÍ

THỦ MÔN
Phạm Tĩnh

Ngày Tháng Năm Sinh
29/10/1983

Số Áo: 32
Doanh Nghiệp: FOUNDER & CEO CT HANA

NHÀ TÀI TRỢ CỦA CHÚNG TÔI

VỀ APT MEDIA – CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG APT

APT Media là đơn vị cung cấp giải pháp Marketing cho hàng trăm doanh nghiệp. Chúng tôi tự hào mang đến những tư duy và giải pháp sáng tạo để cùng các doanh nghiệp Việt phát triển và đi lên

LÝ DO TÀI TRỢ CHO CEOSG FC

Mong muốn CLB phát triển chuyên nghiệp hơn tìm được nhiều nhà tài trợ hơn

MONG MUỐN ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU GÌ NHẤT?

APT Media được nhiều công ty biết đến 

THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

Website: https://aptmedia.vn/

Địa chỉ: 54/10 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0782077979                   FanPage: https://www.facebook.com/aptmediacorp/

KẾT NỐI VỚI APT MEDIA

VỀ MIRA – Công ty TNHH SX TM XNK Minh Hiền

Công ty TNHH SX TMXNK Minh Hiền được thành lập năm 2008 với thương hiệu là Mira Shoes. Mira là thương hiệu giày thể thao Việt Nam xuất khẩu, trẻ trung, năng động, bắt kịp xu hướng với giá cả tốt nhất.

LÝ DO TÀI TRỢ CHO CEOSG FC

Đưa phong trào bóng đá của CLB phát triển chuyên nghiệp hơn.

MONG MUỐN ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU GÌ NHẤT?

Thương hiệu Mira được cầu thủ CLB sử dụng thi đấu

THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

Website: https://mira.vn/

Địa chỉ: 110 Ông Ích Khiêm, P.5, Q.11, TP.HCM, 81 Đồng Đen, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 1900 636952                   FanPage: https://www.facebook.com/www.mira.vn

MUA SẢN PHẦM CỦA MIRA TẠI

VỀ ELNINO

ELNINO dẫn dắt sứ mệnh chuyển đổi số cho doanh nghiệp thương mại 4.0

Hỗ trợ số hoá hoạt động kinh doanh của khách hàng trở nên tốt và hiệu quả hơn. Đó là hoạt động mỗi ngày của Elnino thông qua thiết kế website, phần mềm quản lý, sáng tạo nội dung cho web của khách hàng.

Elnino luôn cố gắng cung cấp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ giải pháp cần thiết để tăng năng suất và lợi nhuận.

Mục tiêu của chúng tôi là đồng hành cùng chủ doanh nghiệp tạo nền móng vững chắc cho thành công tương lai.

LÝ DO TÀI TRỢ CHO CEOSG FC

Yêu mến cộng đồng QTvKN, là thành viên của chương trình CEO nên việc tài trợ cho đội bóng của group cũng là một cách thể hiện sự đáp đền tiếp nối, chung tay xây dựng phong trào loan tỏa giá trị tốt đẹp của group QTvKN đi xa hơn.

THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

Website: https://www.elnino.vn/

Địa chỉ: 234 Thành Công, phường Tân Thành, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh

Hotline: 0898980836                    FanPage: https://www.facebook.com/ElninoCompany

CÁC DỊCH VỤ CỦA ELNINO

VỀ THỦY CANH MIỀN NAM

Thuỷ Canh Miền Nam là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp và các vật tư thủy canh cho nông nghiệp đô thị, đặc biệt là các mẫu giàn trồng rau.

Sau 5 năm hoạt động, Thuỷ Canh Miền Nam đã nhận được sự tin cậy và ủng hộ của hơn 10.000 khách hàng và trở thành lựa chọn uy tín SỐ 1 cho các hộ gia đình trên khắp cả nước.

Với slogan “Cùng bạn gieo trồng yêu thương”, Thủy Canh Miền Nam luôn làm việc bằng cả trái tim, tâm huyết, niềm đam mê với hi vọng mang đến sự an tâm, an toàn, an nhiên trong từng sản phẩm. Đội ngũ chăm sóc khách hàng và hỗ trợ kĩ thuật luôn đồng hành giúp mỗi khách hàng đều có thể sở hữu được vườn rau như ý.

THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

Website: https://thuycanhmiennam.vn/

Địa chỉ văn phòng hiện tại: 4/4 đường số 2, KP3, P. Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức

Địa chỉ văn phòng mới (từ 1/5): 29 đường số 04, Ấp Mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0898477177                   FanPage: https://www.facebook.com/thuycanhmiennam

MUA SẢN PHẨM CỦA THỦY CANH MIỀN NAM TẠI

e85842cd05c5f79baed4

VỀ NÓN TRÙM

Góp phần mang lại sự an toàn cho người Việt mỗi khi di chuyển bằng xe máy. Chúng tôi tin rằng, nếu mỗi người có 1 chiếc nón bảo hiểm chất lượng, biết sử dụng đúng cách, sẽ giúp mang lại sự an toàn cho mọi người rất nhiều. Qua 3 năm kinh doanh, chúng tôi đã cung cấp hơn 100,000 nón bảo hiểm chất lượng và đã nhận được rất nhiều phản hồi từ khách hàng, về việc chiếc nón đã bảo vệ khách khi tai nạn xảy ra như thế nào. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối về giá trị an toàn của chiếc nón bảo hiểm chất lượng với người sử dụng.

Góp phần thay đổi thói quen giặt nón bảo hiểm của người Việt. Chúng ta thường xuyên thay đổi và giặt quần áo mỗi ngày, nhưng lại đội nón cũ dơ suốt thời gian dài. Chúng tôi rất tâm huyết khi tự thiết kế và tạo ra máy giặt nón tự động để mang lại dịch vụ giặt nón cho khách hàng miễn phí. Chúng tôi muốn mọi người dần thay đổi thói quen giặt nón bảo hiểm của mình.

Tạo nên môi trường làm việc hạnh phúc. Chúng tôi tin rằng, nhân sự làm việc trong tinh thần vui vẻ và hạnh phúc, sẽ giúp cho cuộc sống của nhân sự hạnh phúc. Bởi công việc không chỉ lấy đi 1/3 thời gian cuộc đời, mà nó còn tác động sâu sắc đến các hoạt động khác trong cuộc sống. Chúng tôi mong muốn xây dựng văn hóa mà mỗi người với phẩm chất cốt lõi sẽ tạo nên sự tin tưởng và đoàn kết. Từ đó cùng chia sẻ, cảm thông và cùng nhau phát triển. Ở Nón Trùm không quan niệm “Sếp – Lính” mà chúng tôi đều xem là “Con người với Con người” và ở mỗi người, đều có 1 trách nhiệm và sứ mệnh nhất định. Từ đó tạo nên xã hội văn minh và hạnh phúc.

THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

Website: https://nontrum.vn/

Hotline: 19003123

Email: info@nontrum.vn           FanPage:https://www.facebook.com/nontrum.vn

ĐỊA CHỈ CỬA HÀNG VÀ CÁC CHI NHÁNH

CN Tân Phú : 80A Vườn Lài. p. Tân Thành       

CN Quận 10: 150A Hồ Bá Kiện. P10

CN Bình Thạnh: 264 Bùi Hữu Nghĩa, P2

CN Thủ Đức: 2A Đường số 17, P. Linh Chiểu

CN Gò Vấp: 271 Quang Trung, P10                   

CN Quận 6: 496 Hậu Giang, P12

CN Tân Bình: 299 Lê Văn Sỹ, P1

CN Q8: 414 Tùng Thiện Vương, P13

MUA NÓN TRÙM TẠI

VỀ ISA

Thành lập và phát triển gần 10 năm qua. Chúng tôi trải nghiệm và từng bước phát triển lớn mạnh từ thời điểm KHỞI NGHIỆP máu lửa, khó khăn, đầy thử thách đến giai đoạn vận hành PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH và BỀN VỮNG như hiện nay.

ISA tự hào đem lại dịch vụ, giải pháp CNTT chất lượng, uy tín và công nghệ hàng đầu cho quý Khách Hàng. Sự an tâm và tin tưởng đến đội ngũ nhân viên ISA của Khách Hàng là động lực và niềm tin để chúng ta phát triển vươn mình ra biển lớn và hội nhập Quốc Tế.

THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

Website: https://isa.com.vn/

Địa chỉ: Tòa nhà Orchard Garden, 128 Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận, TP.HCM

Hotline: HCM: 028 77777 247 – ĐN: 0236 7777 247

Email: info@isa.com.vn            FanPage:https://www.facebook.com/isa.com.vn

ISA CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ

VỀ ANKER

Được sáng lập bởi một nhóm cựu nhân viên Google, thành viên của Anker bao gồm những kỹ sư xuất sắc. Họ cũng chính là khách hàng của Anker, những người tạo ra các sản phẩm công nghệ làm đơn giản hóa cuộc sống.

Ngày nay Anker là thường hiệu nổi tiếng #1 trên Amazon về phụ kiện, đặc biệt là sạc và pin dự phòng. Anker chiếm 1/3 thị phần sặc và pin dự phòng bán ra trên Amazon. Cứ 3 pin dự phòng/sạc được bán ra trên Amazon thì có 1 cái là của thương hiệu Anker. Sản phẩm pin dự phòng của Anker có hiệu suất bình quân CAO NHẤT so với các nhãn hiệu khác. Có hơn 10 triệu khách hàng đã hài lòng bởi các sản phẩm của Anker.

Tại Việt Nam, Anker đã được phân phối độc quyền bởi Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ NDTL. Địa chỉ: 73 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh – Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0315537461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp ngày 01/03/2019.

THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ

Website: https://anker.vn/

Địa chỉ: 73 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

Hotline: HN: 0932 565 565 – SG: 0901 304 730

FanPage: https://www.facebook.com/AnkerVN/

MUA ANKER TẠI